นกปรอดเหลืองหัวจุก

  • Transliteration
    nók-bpròt lĕuang hŭa jùk
  • Thai Phonetic
    [ นก-ปฺรอด-เหฺลือง-หัว-จุก ]