นกปรอดหัวโขน

  • Transliteration
    nók-bpròt hŭa kŏhn
  • Thai Phonetic
    [ นก-ปฺรอด หัว โขน ]