เที่ยวงาน

  • Transliteration
    tîeow ngaan
  • Thai Phonetic
    [ เที่ยว งาน ]