thai2english logo

ที่ดี

 • Transliteration
  têe dee
 • Thai Phonetic
  [ ที่ ดี ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มีวันที่ดีละกัน
  mee wan têe dee lá gan
  Have a good day.
 • ผมมีข้อเสนอที่ดีกว่า
  pŏm mee kôr sà-nĕr têe dee gwàa
  I have a better solution.
 • ส่วนที่ดีที่สุดของคุณ
  sùuan têe dee têe sùt kŏng kun
  Simply the best of you.
 • เธอเป็นเพื่อนที่ดีไหม
  ter bpen pêuuan têe dee măi
  Were you good friends ?
 • เป็นกีฬาที่ดีนะ
  bpen gee-laa têe dee ná
  It is a great game.
 • มันเป็นสิ่งที่ดีนะ
  man bpen sìng têe dee ná
  It is the best thing.