ทำอาหาร

 • Transliteration
  tam aa-hăan
 • Thai Phonetic
  [ ทำ อา-หาน ]

Example Sentences

 • ใช่แล้ว · ผมชอบทำอาหารนะ
  châi láew · pŏm chôp tam aa-hăan ná
  Yes, I like cooking.
 • ฉันจะทำอาหาร
  chăn jà tam aa-hăan
  I'll cook the food.
 • จะไม่ทำอาหาร
  jà mâi tam aa-hăan
  I won't cook.
 • ทำอาหารตอนดึกเหรอ
  tam aa-hăan dton-dèuk rĕr
  Cooking this late ?
 • ทำไมฉันจะทำอาหารให้คุณไม่ได้
  tam-mai chăn jà tam aa-hăan hâi kun mâi dâai
  Why can't I cook for you ?
 • ฉันไม่ทำอาหารให้รุ่นน้องหรอกนะ
  chăn mâi tam aa-hăan hâi rûn nóng ròk ná
  I don't cook for my juniors.