ทำท่า

 • Transliteration
  tam tâa
 • Thai Phonetic
  [ ทำ ท่า ]

Example Sentences

 • ฉันทำท่าแปลกๆ · หรือไง
  chăn tam tâa bplàek bplàek · rĕu ngai
  Am I acting strange ?
 • คุณทำท่าแปลกๆ · นะคะ
  kun tam tâa bplàek bplàek · ná ká
  You are acting strange.
 • ทำไมต้องทำท่าประหลาดใจขนาดนั้นด้วยล่ะ
  tam-mai dtông tam tâa bprà-làat jai kà-nàat nán dûay lâ
  Why are you so surprised ?
 • ทำไมคุณทำท่าอย่างนั้น
  tam-mai kun tam tâa yàang nán
  Why did you act like that ?
 • คุณทำท่าแปลกๆ · ไปนะ
  kun tam tâa bplàek bplàek · bpai ná
  You are acting weird.
 • คุณทำท่าแปลกๆ
  kun tam tâa bplàek bplàek
  You are acting strange.