ท่าเอียง

 • Transliteration
  tâa iang
 • Thai Phonetic
  [ ท่า-เอียง ]
 • 1
  [ Noun ]
  inclined position
  Components