ท่านอนตะแคง

  • Transliteration
    tâa non dtà-kaeng
  • Thai Phonetic
    [ ท่า นอน ตะ-แคง ]