ท่าจอดเรือ

  • Transliteration
    tâa jòt reua
  • Thai Phonetic
    [ ท่า จอด เรือ ]