ท่าจอดเรือ

 • Transliteration
  tâa jòt reua
 • Thai Phonetic
  [ ท่า-จอด-เรือ ]
 • 1
  [ Noun ]
  harbour ; port ; anchorage
  Components