ถ่านหิน

  • Transliteration
    tàan hĭn
  • Thai Phonetic
    [ ถ่าน หิน ]