--

แต่กระนั้น

 • Transliteration
  dtàe grà-nán
 • Thai Phonetic
  [ แต่-กฺระ-นั้น ]
 • 1
  [ Conjunction ]
  but ; even so ; nevertheless
  Components