ได้ท่า

 • Transliteration
  dâai tâa
 • Thai Phonetic
  [ ด้าย-ท่า ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] get a chance ; have an opportunity
  Components