thai2english logo

ดีใจ

 • Transliteration
  dee jai
 • Thai Phonetic
  [ ดี ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • บอกว่าผมดีใจที่ได้พบเขา
  bòk wâa pŏm dee jai têe dâai póp kăo
  Say I am happy to meet him.
 • ฉันดีใจที่ได้พบคุณ
  chăn dee jai têe dâai póp kun
  I am glad I met you.
 • ผมดีใจที่คุณชอบ
  pŏm dee jai têe kun chôp
  I am glad you are.
 • คุณดีใจไหมล่ะ
  kun dee jai măi lâ
  You were that glad ?
 • ค่ะ · หนูดีใจมาก
  kâ · nŏo dee jai mâak ๆ
  Yes, I am very happy.
 • ดีใจจังที่ได้เจอคุณ
  dee jai jang têe dâai jer kun
  I am so glad to meet you.