thai2english-logo
search

ซื้อรถ

 • Transliteration
  séu rót
 • Thai Phonetic
  [ ซื้อ รด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พ่อซื้อรถให้เขาหรือเปล่า
  pôr séu rót hâi kăo rĕu bplào
  Did father buy him a car ?
 • คุณจะซื้อรถเหรอ
  kun jà séu rót rĕr
  You are buying a car ?