thai2english-logo
search

จัดการ

 • Transliteration
  jàt gaan
 • Thai Phonetic
  [ จัด กาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • จัดการตัดสินใจได้เลย
  jàt gaan dtàt sĭn jai dâai loie
  Make a managerial decision.
 • พวกเราจัดการให้เอง
  pûak rao jàt gaan hâi ayng
  We'll handle this.
 • เดี่ยวผมจะจัดการทุกอย่างเอง
  dìeow pŏm jà jàt gaan túk yàang ayng
  I'll handle everything.
 • ฉันจัดการเอง
  chăn jàt gaan ayng
  I'll do it.
 • สิ่งที่ผมจัดการ
  sìng têe pŏm jàt gaan
  Things I've beaten.
 • ผมจัดการได้
  pŏm jàt gaan dâai
  I'll manage somehow.