งานพิมพ์

  • Transliteration
    ngaan pim
  • Thai Phonetic
    [ งาน พิม ]