งอ

 • Transliteration
  ngor
 • Thai Phonetic
  [ งอ ]

Example Sentences

 • ไม้เท้าคุณงอเหรอ
  mái táo kun ngor rĕr
  Your cane got bent ?
 • ผมก็ต้องอดทนไว้
  pŏm gôr dtông òt ton wái
  I held myself back.