thai2english logo

คาดหวัง

 • Transliteration
  kâat wăng
 • Thai Phonetic
  [ คาด หฺวัง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ที่รัก · ฉันคาดหวังอย่างมาก
  têe rák · chăn kâat wăng yàang mâak
  Honey, I am desperate.
 • แค่คาดหวังเหรอ
  kâe kâat wăng rĕr
  Just as expected ?
 • แค่คาดหวังหรือครับ
  kâe kâat wăng rĕu kráp
  Just as expected ?
 • พวกเราคาดหวังไว้มากเลยนะเนี่ย
  pûuak rao kâat wăng wái mâak loiie ná nîia
  We can expect a lot.
 • พี่ไปคาดหวังให้เขาไปได้ยังไง
  pêe bpai kâat wăng hâi kăo bpai dâai yang ngai
  How do you expect him to go ?
 • คุณคาดหวังอะไร
  kun kâat wăng à-rai
  What did you wish for ?