เขามาจากดาวอังคารเขา มา จาก ดาว อัง-คาน
kăo maa jàak daao ang-kaanTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish