เข้าท่า

 • Transliteration
  kâo tâa
 • Thai Phonetic
  [ เข้า ท่า ]

Example Sentences

 • ไม่เห็นเข้าท่าเลย
  mâi hĕn kâo tâa loie
  That doesn't make sense.
 • เข้าท่าไหมนี่
  kâo tâa măi nêe
  Does this make sense ?