--

ข้าราชบริพาร

 • Transliteration
  kâa-râat-chá-bor-rí-paan
 • Thai Phonetic
  [ ข้า-ราด-ชะ-บอ-ริ-พาน ]
 • 1
  [ Noun ]
  courtier ; court official ; king's servant
  Components