ข้าราชการพลเรือน

  • Transliteration
    kâa râat-chá-gaan pon-lá-reuan
  • Thai Phonetic
    [ ข้า ราด-ชะ-กาน พน-ละ-เรือน ]