ข้าราชการ

  • Transliteration
    kâa râat-chá-gaan
  • Thai Phonetic
    [ ข้า ราด-ชะ-กาน ]