thai2english-logo
search

ข้า

 • Transliteration
  kâa
 • Thai Phonetic
  [ ข้า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณขู่ข้างั้นหรือ
  kun kòo kâa ngán rĕu
  Are you threatening me ?
 • แล้วคุณอยากรู้จักข้าไหมล่ะ
  láew kun yàak róo jàk kâa măi lâ
  You want to know me.
 • เจ้าจะรับใช้ข้าไหม
  jâo jà ráp chái kâa măi
  Will ye serve ?
 • ข้า · จะตามไป · ค่ะ
  kâa ฯ · jà dtaam bpai · kâ
  I'll follow them.
 • ข้า · จะพูดกับพวกเขาเอง · ค่ะ
  kâa ฯ · jà pôot gàp pûak kăo ayng · kâ
  I will talk to them.
 • ข้า · ไม่เป็นไร
  kâa ฯ · mâi bpen rai
  I am okay.