ข้อ

  • Transliteration
    kôr
  • Thai Phonetic
    [ ข้อ ]