thai2english logo

การแสดง

 • Transliteration
  gaan sà-daeng
 • Thai Phonetic
  [ กาน สะ-แดง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มันก็เหมือนกับการแสดงเปลื้องผ้า
  man gôr mĕuuan gàp gaan sà-daeng bplêuuang pâa
  It looked like a strip show.
 • รูปภาพจากการแสดง
  rôop pâap jàak gaan sà-daeng
  The pictures from the play.
 • การแสดงเป็นสิ่งที่สนุก
  gaan sà-daeng bpen sìng têe sà-nùk
  Acting is fun.
 • การแสดงของคุณเยี่ยมมาก
  gaan sà-daeng kŏng kun yîiam mâak
  Your performance was great.
 • การแสดงแย่มาก
  gaan sà-daeng yâe mâak ๆ
  The effort was terrible.
 • หวังว่าคุณจะชื่นชอบการแสดง
  wăng wâa kun jà chêun chôp gaan sà-daeng
  Hope you admire the show.