การวิจัยเชิงปริมาณกาน วิ-ไจ เชิง ปะ-ริ-มาน
gaan wí-jai cherng bpà-rí-maanTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish