การเรียน

  • Transliteration
    gaan rian
  • Thai Phonetic
    [ กาน เรียน ]