การรักษา

 • Transliteration
  gaan rák-săa
 • Thai Phonetic
  [ กาน รัก-สา ]

Example Sentences

 • เข้ารับการรักษา
  kâo ráp gaan rák-săa
  Accept the treatment.
 • เข้ารับการรักษาซะ
  kâo ráp gaan rák-săa sá
  Accept the treatment.