การเติมหัวเชื้อ

  • Transliteration
    gaan dterm hŭa chéua
  • Thai Phonetic
    [ กาน-เติม-หัว-เชื้อ ]