การเติมหัวเชื้อ

  • Transliteration
    gaan dterm hŭa chéua
  • Thai Phonetic
    [ กาน เติม หัว เชื้อ ]