thai2english logo

กันที่

 • Transliteration
  gan têe
 • Thai Phonetic
  [ กัน ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พวกเขาจะไว้อาลัยกันที่บ้าน
  pûuak kăo jà wái aa-lai gan têe bâan
  They are repenting at home.
 • พวกเขาจะแสดงความเสียใจกันที่บ้าน
  pûuak kăo jà sà-daeng kwaam sĭia jai gan têe bâan
  They are repenting at home.
 • แล้วเจอกันที่นั่น
  láew jer gan têe nân
  See you there.
 • ใครกันที่ทำเสาไฟพัง
  krai gan têe tam-săo fai pang
  Whoever broke the lamp-post ?
 • เจอกันที่โรงหนังนะ
  jer gan têe rohng năng ná
  See you at the theater.
 • พวกคุณสองคนมาทำอะไรกันที่นี่
  pûuak kun sŏng kon maa tam à-rai gan têe nêe
  What are you two doing here ?