thai2english logo

กัน

 • Transliteration
  gan
 • Thai Phonetic
  [ กัน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณอยู่ที่ไหนกัน
  kun yòo têe năi gan
  Where are you ?
 • แล้วตอนนี้อยู่ไหนกันแล้วเนี่ย
  láew dton-née yòo năi gan láew nîia
  Where are you now ?
 • คุณทำได้ยังไงกันเนี่ย
  kun tam dâai yang ngai gan nîia
  How do you do that ?
 • นี่มันบ้าอะไรกันนี่
  nêe man bâa à-rai gan nêe
  What the hell is this ?
 • เขาเห็นเราจูบกัน
  kăo hĕn rao jòop gan
  She saw us kissing.
 • เราดูเหมือนกันไหม
  rao doo mĕuuan gan măi
  Do we look alike ?