กรรมการผู้จัดการ

  • Transliteration
    gam-má-gaan pôo jàt gaan
  • Thai Phonetic
    [ กำ-มะ-กาน พู่ จัด กาน ]