thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "branch office"

  • กิ่ง;สาขา;กิ่งก้านแขนง;แตกแขนง
    gìng ;săa-kăa ;gìng gâan kà-năeng ;dtàek kà-năeng
  • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
    têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít