thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Thailand Research Fund Office"

 • ไทย;ประเทศไทย;เมืองไทย
  tai ;bprà-tâyt tai ;meuang tai
 • วิจัย;การวิจัย;งานวิจัย;การค้นคว้าค้นคว้า
  wí-jai ;gaan wí-jai ;ngaan wí-jai ;gaan kón kwáa kón kwáa
 • ทุน;เงินทุน;กองทุน
  tun ;ngern tun ;gong tun
 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít