thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the National Security Council"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • ประชาชน;ของชาติแห่งชาติ
  bprà-chaa chon ;kŏng châat hàeng châat
 • ความมั่นคง;ความปลอดภัย
  kwaam mân kong ;kwaam bplòt pai
 • คณะกรรมการ;สภา
  ká-ná gam-má-gaan ;sà-paa