thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of the Council of State"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • คณะกรรมการ;สภา
  ká-ná gam-má-gaan ;sà-paa
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • เมือง;ประเทศ;ประเทศชาติ;บ้านเมืองสถาน;สภาพ;สถานการณ์;ภาวะ;สถานะ;สภาวะรัฐ;มลรัฐแถลง;แถลงการณ์;บอก
  meuang ;bprà-tâyt ;bprà-tâyt châat ;bâan meuang sà-tăan ;sà-pâap ;sà-tăa-ná-gaan ;paa-wá ;sà-tăa-ná ;sà-paa-wá rát ;mon rát tà-lăeng ;tà-lăeng gaan ;bòk