thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Office of Agricultural Economics"

 • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
  têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • เกษตรกรรม
  gà-sàyt-dtrà-gam
 • เศรษฐศาสตร์
  sàyt-tà-sàat