thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Government Lottery Office"

  • รัฐบาล
    rát-tà-baan
  • หวย;ลอตเตอรี่;สลากกินแบ่ง
    hŭay ;lôt-dter-rêe ;sà-làak gin bàeng
  • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
    têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít