thai2english logo

worry

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ห่วงใย
  hùuang yai
 • 2
  [ Singular noun, plural worries ]
  กังวล;วิตกกังวล;ปวดหัว;ความวิตกกังวล
  gang-won ;wí-dtòk gang-won ;bpùuat hŭua ;kwaam wí-dtòk gang-won

Example Sentences

 • ไม่ต้องห่วงฉัน
  mâi dtông hùuang chăn
  Don't worry about me.
 • ไม่ต้องห่วง · ฉันไปแน่
  mâi dtông hùuang · chăn bpai nâe
  Don't worry. I am leaving.
 • ไม่เป็นไรหรอก
  mâi bpen rai ròk
  Don't worry about it.
 • ฉันล่ะเป็นห่วงพี่จริงๆ · เลย
  chăn lâ bpen hùuang pêe jing jing · loiie
  I really worry about you.
 • ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับ
  mâi dtông bpen hùuang pŏm ròk kráp
  Don't worry about me.
 • ไม่ต้องห่วงนะคะ
  mâi dtông hùuang ná ká
  Don't worry about anything.