thai2english-logo
search

work

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ได้ผล
  dâai pŏn
 • 2
  [ Singular noun, plural works ]
  งาน;การ;ทำ;ทำงาน;ทำการ;งานเขียน;การงาน;กิจการ;ที่ทำงาน;ปฏิบัติงาน;การทำงาน
  ngaan ;gaan ;tam ;tam ngaan ;tam gaan ;ngaan kĭan ;gaan ngaan ;gìt-jà-gaan ;têe tam ngaan ;bpà-dtì-bàt ngaan ;gaan tam ngaan

Example Sentences

 • ฉันจะไม่ทำงาน
  chăn jà mâi tam ngaan
  I am not going to work.
 • แล้วที่ทำงานล่ะเป็นไงบ้าง
  láew têe tam ngaan lâ bpen ngai bâang
  How are things at work ?
 • ผมทำงานที่นี่
  pŏm tam ngaan têe nêe
  I work here.
 • ผมยังทำที่นั่นอยู่
  pŏm yang tam têe nân yòo
  I still work there.
 • แล้วงานที่โรงแรมเป็นยังไงบ้าง
  láew ngaan têe rohng raem bpen yang ngai bâang
  How's the hotel work going ?
 • คุณไม่ได้ทำงานจริงๆ · น่ะเหรอ
  kun mâi dâai tam ngaan jing jing · nâ rĕr
  You really don't work ?