thai2english-logo
search

win

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ชัย;ชนะ;ชัยชนะ;เอาชนะ;มีชัย
  chai ;chá-ná ;chai chá-ná ;ao chá-ná ;mee chai

Example Sentences

 • ดังนั้นผมจะเล่นจนกว่าจะชนะ
  dang nán pŏm jà lâyn jon gwàa jà chá-ná
  So I play until I win.
 • คุณไม่เคยชนะเลย
  kun mâi koie chá-ná loie
  You never win.
 • ฉันจะชนะเขาได้ยังไง
  chăn jà chá-ná kăo dâai yang ngai
  How can I win him ?
 • ชนะไหม
  chá-ná măi
  Did you win ?
 • คุณคิดว่าจะชนะไหมครับ
  kun kít wâa jà chá-ná măi kráp
  Do you think you'll win ?
 • ฉันหวังว่าคุณจะชนะ
  chăn wăng wâa kun jà chá-ná
  I hope you win.