thai2english logo

which

 • Add to favorites
 • 1
  [ Relative pronoun ]
  ที่;ไหน;ตรงที่
  têe ;năi ;dtrong têe

Example Sentences

 • เขาไปทางไหน
  kăo bpai taang năi
  Which way did they go ?
 • หลังไหนล่ะ
  lăng năi lâ
  Which one is it ?
 • แล้วบานไหนคือทางไหน
  láew baan năi keu taang năi
  Which one is which ?
 • แล้วบานไหนคือทางไหน
  láew baan năi keu taang năi
  Which one is which ?
 • เรื่องจริงๆ · คืออะไร
  rêuuang jing jing · keu à-rai
  Which was what, exactly ?
 • ไง · จะเลือกเข้าข้างไหน
  ngai · jà lêuuak kâo kâang năi
  So, which are you gonna be ?