thai2english-logo
search

tuft

  • Add to favorites
  • 1
    [ Singular noun, plural tufts ]
    ปอย;ปอยผม
    bpoi ;bpoi pŏm