thai2english logo

title

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural titles ]
  ชื่อเรื่อง;หัวเรื่อง
  chêu rêuuang ;hŭua rêuuang
 • 2
  [ Singular noun, plural titles ]
  คำนำหน้า
  kam nam nâa
 • 3
  [ Singular noun, plural titles ]
  ยศ
  yót

Example Sentences

 • เอ่อ · แล้วละครเรื่องอะไรเหรอค่ะ
  èr · láew lá-kon rêuuang à-rai rĕr kâ
  What is the title ?
 • ละครเรื่องอะไรคะ
  lá-kon rêuuang à-rai ká
  What is the title ?
 • โดยเฉพาะชื่อเรื่อง
  doi chà-pór chêu rêuuang
  Especially the title.
 • อ่านหัวข้อนั่นสิ
  àan hŭua kôr nân sì
  Read the title.
 • ชื่อเรื่องว่าอะไร
  chêu rêuuang wâa à-rai
  What's the title ?