thai2english logo

stomach

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural stomachs ]
  ท้อง
  tóng

Example Sentences

 • ท้องฉันก็ร้องเหมือนกัน
  tóng chăn gôr róng mĕuuan gan
  My stomach is growling too.
 • แล้วท้องของฉันก็กำลังร้องด้วย
  láew tóng kŏng chăn gôr gam-lang róng dûuay
  My stomach is growling too.
 • ปวดท้องเหรอ
  bpùuat tóng rĕr
  Do you have a stomach ache ?
 • แขม่วหน้าท้องไว้
  kà-màew nâa tóng wái
  Hold your stomach in.
 • เกร็งหน้าท้องไว้
  greng nâa tóng wái
  Hold your stomach in.
 • ท้องไส้คุณปั่นป่วนหรือเปล่า
  tóng sâi kun bpàn bpùuan rĕu bplào
  Is your stomach unwell ?