thai2english logo

statement

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural statements ]
  งบประมาณ
  ngóp bprà-maan
 • 2
  [ Singular noun, plural statements ]
  ข้อความ
  kôr kwaam

Example Sentences

 • เรากำลังจะทำการปฏิวัติ
  rao gam-lang jà tam gaan bpà-dtì-wát
  We are making a statement.
 • คุณต้องแสดงตัวนะ
  kun dtông sà-daeng dtuua ná
  You must make a statement.
 • ผมให้การไปแล้วนะ
  pŏm hâi gaan bpai láew ná
  I gave you guys a statement.