thai2english logo

spoke

 • Add to favorites
 • 1
  [ Noun ]
  ซี่ล้อ
  sêe lór
 • 2
  [ Verb, past ]
  พูด;กล่าว
  pôot ;glàao

Example Sentences

 • ลืมที่ฉันพูดซะ
  leum têe chăn pôot sá
  Then forget I spoke.
 • ผมพูดว่าที่ไหน
  pŏm pôot wâa têe năi
  Where did I spoke to ?