thai2english logo

smoke

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural smokes ]
  ควัน
  kwan
 • 2
  [ Verb ]
  สูบ;สูบบุหรี่
  sòop ;sòop bù-rèe
 • 3
  [ Verb ]
  รม
  rom

Example Sentences

 • ไม่ · ผมไม่สูบบุหรี่
  mâi · pŏm mâi sòop bù-rèe
  No. I don't smoke.
 • ฉันไม่สูบ
  chăn mâi sòop
  I don't smoke.
 • เมื่อไรตูจะได้ดูดวะเนี่ย
  mêuua rai dtoo jà dâai dòot wá nîia
  When will I ever smoke this ?
 • อะไรกัน · ฉันไม่ได้สูบยาสักหน่อย
  à-rai gan · chăn mâi dâai sòop yaa sàk nòi
  What ? I don't smoke weed.
 • สูบของฉันสิ
  sòop kŏng chăn sì
  Smoke my pole.
 • คุณสูบบุหรี่ทุกวันไหม
  kun sòop bù-rèe túk wan măi
  Or do you smoke everyday ?