thai2english logo

sick

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective, comparative sicker, superlative sickest ]
  ป่วย
  bpùuay
 • 2
  [ Adjective, comparative sicker, superlative sickest ]
  ไม่สบาย;ไม่สบายใจ
  mâi sà-baai ;mâi sà-baai jai

Example Sentences

 • เขาไม่สบายอยู่เหรอ
  kăo mâi sà-baai yòo rĕr
  Is she sick ?
 • คุณป่วยหรือเปล่า
  kun bpùuay rĕu bplào
  Are you sick ?
 • ฉันไม่สบายนิดหน่อย
  chăn mâi sà-baai nít nòi
  I am a bit sick.
 • ฉันป่วยนะค่ะ
  chăn bpùuay ná kâ
  I am a bit sick.
 • ไม่สบายหรือเปล่า
  mâi sà-baai rĕu bplào
  Are you sick ?
 • ฉันไม่สบายจริงๆ · นะ
  chăn mâi sà-baai jing jing · ná
  I am really sick, truly.